Uudesta laista harmaita hiuksia Nurmijärvellä

Kirjoittanut Juhani Somersalo, 20. elokuuta 2021

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä voi johtaa ammattioikeuksien menettämiseen mikäli sosiaalityöntekijä ei ole edistänyt asiakkaan hyvää kohtelua ja vaarantanut siten asiakasturvallisuuden. NN:n saamien tietojen mukaan Nurmijärven kahdesta sosiaalityöntekijästä on vireillä kanteluja Aluehallintovirastossa ja Valvirassa. Kaksikko voi menettää oikeutensä toimia ammatissaan.