Pukit kaalimaan vartijoina Nurmijärven peruskouluissa

Kirjoittanut Juhani Somersalo, 18. marraskuuta 2021

Julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta kertoo NN:lle, että kaikkialle levinnyt muodikas “omavalvonta” ei myöskään peruskouluissa toimi. Jopa Suomen valtion hyväksymien YK:n lasten oikeuksien toteutuminen kouluissa on vaarantunut valvonnan puuttuessa. Lapset eivät kykene puolustamaan oikeuksiaan, tilanne on sama kuin taannoin vanhusten hoiva”palveluissa”, joissa hoidon taso oli jopa kuolemanvaarallinen. Onko perusopetus kiusaamis-, väkivalta ym. -ongelmineen Suomessa samassa jamassa ja pisatuloksetkin pelkkä kupla? Prof. Mäntylä kertoo NN:lle, että opettajat näyttävät luulevan, että YK:n lasten oikeudet koskevat vain Afrikassa kituvia lapsiparkoja, ei suomalaisia.

Oppilaiden vanhemmat tietävät koulujen todellisuudesta vain sen mitä lapset kertovat eli käytännössä tuskin mitään Wilmasta huolimatta. Kiinnostuneet vanhemmat häädetään laittomasti “häiriötekijöinä” jos yrittävät perehtyä koulujen “käytänteisiin” huolimatta opetuksen julkisuu-desta. Kuitenkin mahdollisesti saatuaan vihiä outouksista, joutuvat vanhemmat vaikenemaan ja pelkäämään lapsensa menestymisen puolesta. Peruskoulu suojelee itseään tehokkaammin kuin lapsia ja vaientaaa arvostelun. Suomen peräkyliin juurtunut kulttuuri ja vieraan pelko aiheut-
tavat sen, että jo pelkkä kiinnostuksen osoittaminen tulkitaan arvosteluksi (prof. Heikki Ylikangas), johon “maailman parhaat” opettajat eivät ole tottuneet eivätkä kykene sietämään sitä.

Nurmijärvellä sivistystoimen johtaja Tiina Hirvonen kiertää koulut “näön vuoksi” joka toinen vuosi opetuspäällikön kanssa.Kierrokset toteutetaan “hyvässä hengessä ja yhteistyössä” vanhemmilta salassa. Vanhempain-yhdistysten edustajatkin saavat tietää valvonnasta vasta jälkikäteen jos silloinkaan. Hirvosen mukaan käynnit eivät ole juurikaan johtaneet mihinkään, sillä ne on etukäteen sovittu ja koulut osaavat olla varuillaan sovittuna päivänä. Turvallisuusjargonin vuoksi opettajia on neuvottu suhtautumaan myös vanhempiin mitä suurimmalla epäluulolla. Tiina Hirvonen kertoo NN:lle, että on kyllä itsekin joskus joutunut selvittelemään jotakin. Vanhemmat kertovat, että he ovat – kuten oppilaatkin ja koko kansa – rehtorien kuristusotteessa. Kun kukaan ei uskalla puuttua mihinkään, voi koulu keskittyä suunnitelmiin ja raportteihin, jotka eivät kiinnosta ketään ja opettajat voivat jatkaa ikuisten valitusvirsiensä laulamista ja uhkailemista ammatinvaihdolla

Nurmijärven sosiaalivirasto nöyrtynyt murskatappion pelossa

Lapsen huoltajalle harvinainen voitto rajatonta valtaa käyttävistä sosiaalityöntekijöistä eli “sossuista” on vihdoin totta. Valtaansa väärin käyttäneet kaksi sossua jatkavat kuitenkin toistaiseksi viroissaan. Aluehallintovirasto ja Valvira ratkaisevat jossain vaiheessa kyseisten Nurmijärven sosiaalityöntekijöiden kohtalon. Ammattioikeuksien menettämisen jälkeen he joutuvat opettelemaan kokonaan uuden ammatin muulta alalta mikäli heidät katsotaan kelvottomiksi. Aikaisemmin saman kohtalon kokeneet sossut ovat uhriutuneet ja heittäytyneet työkyvyttömiksi ja joutuneet itse systeeminsä armoille. Lapsen huoltaja kertoo NN:lle, että oli palkannut pienen armeijan huippujuristeja nujertaakseen aikaisemmin voittamattomat sosiaalityöntekijät, joiden valta on suurempi kuin korkeimman oikeuden tuomareilla. Tyytymättömyys sosiaalityöntekijöitä kohtaan on koko maassa kasvava. Sossujen kynsiin joutuneiden lapsiper-heiden “kriittinen massa” kasvaa ja sietokyky on ylittymässä.

Laittomuus rehottaa
lastensuojelussa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on vain muutama viikko sitten vaatinut laillisuuden palauttamista sosiaalityöhön ja sossujen mielivallan lopettamista. Joitakin vuosia sitten eduskunnan oikeusasiamies Tapio Räty älysi aloittaa perheistään riistettyjen lasten “sijoituspaikkojen”, lastenkotien, yllätystarkastukset ja lasten karmea kohtalo paljastui. Siihen asti valvontaa oli suoritettu etukäteen sovitusti eikä mitään huomautettavaa ollut peräti puolen vuosisadan ajan. Jopa “psykoterrorin” uhreiksi joutu-neita lapsia, jotka nyt ovat aikuisia, on maassamme arviolta kymmeniä tuhansia. Lapsia on eristetty, riisutettu, yhteydenpito omaisiin on estetty jne. Tälläkin hetkellä poliisin jahtaamia lapsia on pakomatkalla sietämät-tömistä oloista kymmeniä.

Asiakaskertomusten
väärentämistä jne.

Nurmijärveläisillä sossuilla on paljon selittämistä tulevissa, todennäköisissä oikeudenkäynneissä. Heitä epäillään mm. asiakaskertomusten väärentämisestä, joka tapahtuu räikeimmillään siten, että kaiken mitä asiakas kertoo, sosiaalityöntekijä väärentää päinvastaiseksi, mahdollisimman vahingolliseksi asiakkaalle. Kertomuksia ei ole sen vuoksi haluttu aikaisemmin näyttää asiakkaalle ollenkaan. Aivan viime aikoina asiaan on ryhdytty suhtautumaan edes hivenen vähemmän laittomasti mutta kuitenkin vain niin, että mitään ei suostuta korjaamaan mutta asiakkaalle annetaan mahdollisuus “olla eri mieltä”.

Lastensuojelun päällikkö Suvi Salin

Sosiaalityöntekijöiden ylin esimies (kuva) Suvi Salin (61), itsekin koulu-tukseltaan sosiaalityöntekijä, leikkii sokeata ja puolustaa vimmatusti jokaista, jopa kehnoimpia alaisiaankin vaikka on myöntänyt, että ei voi olla perillä heidän tekemisistään, koska heitä on peräti 160 kpl. Salin torjuu kaiken kritiikin eikä myönnä pienintäkään virhettä. Salin on ilmeinen kouluesimerkki ylivertaisuusharhasta kärsivästä virkahenkilöstä, jollaisia pullistelee jokaisessa Suomen kyläpahasessa. Maalaiskuntien pikkupomoilla on liikuttava luottamus omaan erehtymättömyyteensä ks. “Paavillinen erehtymättömyys”: NN no. 3/2021. Juttu jatkuu…