Paavillinen erehtymättömyys

Kirjoittanut Juhani Somersalo, 25. maaliskuuta 2021

Myös kirkkokansa on vihdoin joutunut myöntämään, että edes
Pyhän Istuimen hallitsija, Rooman piispa, Pyhä isä paavi Fransiscus ei olekaan erehtymätön. Hän on erehtymätön vain “ex cathedra” eli silloin, kun hän Pyhän Hengen vaikuttamana toimii virassaan dogmeja julistaessaan. Työtavoista päätellen Nurmijärven sosiaalivirastossa noudatetaan paavillisia dogmeja esimiesten tietämättä, nämähän eivät nykyään saa kysyä virkaa hakevalta juurikaan mitään ja viimeiseksi siitä, mikä liittyy hakijan uskonnolliseen suuntautumiseen, vakaumukseen tms. olivat ne mitä hyvänsä.